Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
55 reviews

Kosten payrolling

Is payroll echt duurder?
Veel werkgevers en ondernemers zien Payrolling als een dure dienst. Dit beeld is begrijpelijk maar niet helemaal juist. Het ligt uiteraard aan de situatie waarin u zit, maar vaak is Payrolling zelfs goedkoper dan dat u alle zaken zelf regelt. Om er achter te komen of Payrolling voordelig is, is het belangrijk om de kosten goed te vergelijken.

De payroll factor, een all-inclusive bedrag!
Uiteraard is een Payrollfactor opgebouwd uit kosten die u zelf ook heeft als u personeel aanneemt. Denk hierbij aan het brutoloon, de afdrachten aan de belastingdienst, WIA, WGA, premies van verzekeringen etc. Wat u enorm veel geld zal besparen op het gebied van een Payroll dienst is dat zij de risico van ziekte van medewerkers van u overnemen. Gemiddeld blijft een werknemer een werkweek per kalenderjaar ziek thuis. Vervelend voor u en voor de werknemer. Gelukkig wordt de medewerker door de Payrollorganisatie doorbetaald en wordt de inlener niets in rekening gebracht bij een all-in Payrolltarief. Dit scheelt u al gauw een paar honderd euro!

De reden dat veel medewerkers denken dat Payroll diensten prijzig zijn is dat in het Payrolltarief rekening wordt gehouden met ziekte van werknemers, vakantiedagen en ander verzuim. Veel bedrijven nemen dit niet mee in hun eigen personeelskosten waardoor het lijkt alsof Payroll organisaties duur zijn. Deze gedachte is dus niet geheel terecht.

Laat u goed informeren over welke diensten er precies bij uw Payroll tarief zijn inbegrepen zodat u niet voor verrassingen komt te staan. De schatting is dat bij Payrollfactoren onder de 1,55 zaken zijn weggelaten die eventueel als kostenpost terug zouden kunnen komen.